Public relations w zarządzaniu

Każda organizacja (niekoniecznie rozumiana jako zrzeszenie osób) musi być sprawnie i konsekwentnie zarządzana. Jedynie wówczas można mówić o spełnianiu przez nią przypisanych ...
© 2018 Public relations. Wszystkie prawa zastrzeżone.