Public relations w marketingu

Choć osoby zajmujące się teorią PR-u często mówią, że utożsamianie public relations z marketingiem jest błędne, to jednak nie da się w codziennej praktyce do końca oddzielić obu sfer. Chwilami naprawdę ciężko stwierdzić, w którym momencie kończy się PR, a zaczyna marketing lub odwrotnie. Każda firma działająca w swojej branży chce być dobrze widziana przez potencjalnych konsumentów.

Nie może ich do siebie zniechęcać, skoro jej celem jest sprzedaż jakiegoś towaru lub usługi. Normalną praktyką jest wówczas sięganie po pijarowców. Biorą oni przedsiębiorstwo „na warsztat” i budują od podstaw strategię wizerunkową uwzględniającą konkretne potrzeby.

Najważniejsza w PR-ze jest sprawna i czytelna komunikacja. Przekaz skierowany do odbiorcy nie może pozostawać wątpliwości ani zbyt szerokiego marginesu na interpretację. Ludzie muszą wiedzieć, jakie są intencje firmy, jaką misja sobie ona przypisuje i co jest dla niej głównym elementem działalności.

W marketingowym ujęciu public relations służy wykreowaniu pożądanego i zaplanowanego wizerunku. Można to osiągnąć różnymi środkami, ale przede wszystkim poprzez media. Kłaniają się kampanie reklamowe, których wszyscy jesteśmy adresatami.

Dobrze skrojona kampania może operować różnymi symbolami, nośnikami, a także autorytetami. Zazwyczaj sięga się po znane twarze, gwiazdy estrady lub osoby mogące się wylegitymować dorobkiem związanym z produktami, które lansują.

Zostaw komentarz

© 2019 Public relations. Wszystkie prawa zastrzeżone.