Definicyjne trudności

analiza finansowa metodą złoty krzyż to kanon ekonomii wiemy jak zacząć inwestować na giełdzie

Sygnalizowaliśmy już, że z jednoznacznym zdefiniowaniem public relations są poważne problemy. Dość powiedzieć, że w naukowym i popularnonaukowym obiegu funkcjonuje dziś około dwóch tysięcy definicji PR-u, co musi przyprawiać badaczy o zawrót głowy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że public relations jest przedmiotem akademickim, a nawet odrębnym kierunkiem studiów, ogrom wiedzy do przyswojenia byłby przytłaczający.

Od każdej definicji pączkują bowiem terminy powiązane, założenia oraz subteorie. Celem uporządkowania tej kwestii profesorowie zgodzili się na zawężenie nauki o PR-ze, tak aby uczynić ją bardziej przystępną i usystematyzowaną.

Fundamentalny schemat public relations uwzględnia w pierwszej kolejności trzy elementy, bez których dalsze rozważania nad problemem tracą rację bytu. Jako pierwszy element wskazać trzeba organizację, która działa w sferze publicznej i realizuje określone zadania.

Drugi element to otoczenie, czyli odbiorcy działań organizacji wchodzący z nią w interakcje. Wreszcie na trzecim miejscu mamy relacje pomiędzy dwoma wymienionymi już podmiotami. Kształtują się one rozmaicie, w zależności od aktualnych potrzeb i środowiska.

Akcenty w poszczególnych definicjach są różnie rozkładane, na co wpływa głównie subiektywny stosunek danego badacza. Dla jednych celem public relations jest wypracowanie poparcia dla działań organizacji, inni wiążą tę kwestię z praktyką zarządzania.

Zostaw komentarz

© 2018 Public relations. Wszystkie prawa zastrzeżone.